Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Eliminarea comisioanelor abuzive din contractele bancare. Restituirea sumelor platite nedatorat.

Contractele bancare încheiate de persoanele fizice în calitate de consumatori, conţin adesea clauze abuzive, care dezantajeaza persoanele fizice împurmutate în raporturile contractuale cu bancile.
Clauzele abuzive, pot avea ca obiect diferite elemente ale contractului – dobanda, modul de calcul a dobânzii, comisioanele, obligaţia aducerii de către persoanele împrumutate a unor garanţii suplimentare etc.
Toate aceste clauze abuzive intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia consumatorilor, şi ele pot fi eliminate din contractele de credit, în baza unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţă, în cauze, ce au ca obiect constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale, şi în consecinţă nulitatea absolută a acestora. În urma constatării nulităţii absolute, toate sumele plătite în baza acestor clauze nule trebuie restituite, conform prinicipiului ,,restitutio in integrum” – repunerea părţilor în situaţia anterioară.
Problematica eliminării comisioanelor bancare din contractele de credit este una de actualitate, cea mai des întâlnită situaţie fiind aceea a eliminării comisionului de risc.
După apariţia OUG 50/2010, acest comision de risc a ieşit din sfera de legalitate, nefiind permisă încasarea lui de către bănci.

Cu toate acestea, băncile nu au eliminat din contracte acest comision, continuând să îl încaseze, utilizând tehnica ,,redenumirii” comisionului de risc în comision de administrare, pentru a crea aparanţa de legalitate. Aceasta conduită a băncii este una abuzivă, atât practica instanţelor de judecată, cât şi Autoritatea Pentru Protecţia Consumatorilor, constatând caracterul abuziv al clauzei contractuale prin care s-a redenumit comisionul de risc în comision de administrare, şi obligând băncile să restituie toate sumele plătite de persoanele împrumutate cu acest titlu de comision de risc/administrare.
Dacă sunteţi într-o asemenea situaţie aveţi la îndemână următoarele posibilităţi legale:
1. Să acţionaţi în instanţă banca, solicitând constatarea caracterului abuziv a clauzei contractuale privind perceperea comisionului de risc/inclusiv de administrare, constatarea nulităţii absolute a acestor clauze contractuale, şi restituirea tuturor sumelor plătite cu acest titlu de comision, plus dobânda legală. Este bine de ştiut, că acţiunea în instanţă se poate depune oricând, cât timp contractul de credit este în derulare. Acţiunea este de competenţa în primă instanţă a Judecătoriei.
2. Să sesizaţi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, care are competenţa de a efectua controale la bancă, şi poate constatata caracterul abuziv al clauzelor contractuale din contractul de credit. Ca urmare a constatării caracterului abuziv, banca va fi amendată şi obligată la eliminarea din contract a clauzelor abuzive.
Cabinetul nostru de avocat este specializat în cauze privind asemenea situaţii şi va stă la dispoziţie.
Dacă doriţi asistenţă juridică în acest domeniu, ne puteţi contacta!
Avocat Alina Borza, telefon:0741.01.20.50.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply