Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Taxa de poluare instituita prin Legea 9/2012 a fost declarata nelegala fiind incompatibila cu dreptul Uniunii Europene

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, s-a pronuntat recent – în data de 03.02.2014, în cauzele conexate C97/2013 şi C214/2013, asupra a doua chestiuni preliminare invocate în fata Tribunalului  Sibiu şi Curtea de Apel Bucureşti, referitoare la compatibilitatea taxei de poluare instituita prin Legea 9/2012 – în forma sa iniţială (înainte de suspendarea articolului 4 prin OUG 1/2013) cu art.110 TFUE.

Răspunsul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, confirmă încă odată, poziţia exprimată anterior de această instanţă europeană în materia prevederilor legislative naţionale privind taxa de poluare: reglementarea  naţională cuprinsă în Legea 9/2012 – forma sa iniţială, privind taxa de poluare este nelegală şi incompatibilă cu art.110 TFUE care trebuie interpretat în sensul că ,,se opune unui regim de impozitare precum cel instituit, prin care un stat membru aplică autovehiculelor o taxă pe poluare care este astfel stabilită încât descujarează punerea în circulaţie, în acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură pe piaţa naţională”.

Concluzia care se desprinde este aceea că, eliminarea criteriului discriminării de către legiuitorul român, prin articolul 4 din Legea 9/2012, nu conferă caracter de legalitate prevederilor legale  referitoare la taxa de poluare, în ciuda impunerii obligatiei de achitare a taxei de poluare şi pentru autovehicule înmatriculate în România pentru care nu s-a achitat anterior această taxă sau ea a fost recuperată în baza unei hotărâri judecătoresti.

Criteriul în raport de care trebuie analizată legalitatea prevederilor legale naţionale în materia taxei de poluare, cu cele ale drepului Uniunii Europene – art.110 TFUE, este acela al efectului produs de dispoziţiile legale naţionale asupra produselor similare din lalte state membre, în sensul dacă, prevederile naţionale au efect descurajant asupra achizitionarii de vehicule de aceeaşi uzură şi vechime din alte stat membre.  CJCE confirmă faptul că, în forma sa iniţială, deci anterior suspendării art.4, Legea 9/2012, are un efect descurajant asupra achiziţionării de autovehicule din alte state membre. Astfel, în ciuda eliminării discriminării pe care legiuitorul naţionale se baza pentru a conferi caracter de legalitate dispoziţiilor legale privind taxa de poluare, astfel cum sunt reglementate prin Legea 9/2012, aceste dispoziţii legale contravin prevederilor dreptului Uniunii Europene – art.110 TFUE, prin efectul descurajant pe care îl au asupra achiziţionării de autoturisme din alte stat membre.

În atare situaţie, instanţa europeană a statuat că Legea 9/2012 – în forma sa iniţială contravine art.110 TFUE.

Consecinţele juridice pe care le are decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, sunt acelea că, taxele de poluare plătite în baza Legii 9/2012, inclusiv în perioada în care art.4 nu era suspendat, deci în intervalul 1 ianuarie 2013 – 14 martie 2013, sunt supuse restituirii pe cale judecătorească.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply