Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Serviciile noastre

Cabinetul nostru va sta la dispozitie cu urmatoarele servicii juridice:

1. Consultanţă juridică permanantă -sub forma unui contract de asistenta juridica de colaborare permanentă,adresat  în special societăţilor comerciale. Acest lucru presupune soluţionarea tuturor problemelor juridice care se ivesc în cadrul desfăşurării activităţii societăţii comerciale

2. Asistenţă juridică:

-asistarea persoanelor cu ocazia negocierilor/încheierilor de contracte civile, comerciale
asistarea cu ocazia discuţiilor  în faza precontractuală
– asistarea cu ocazia procedurii de mediere
– asistarea în cursul procesului penal

3. Redactarea de documente :

– redactare actelor necesare pentru înfiinţarea/modificarea societăţilor comerciale
– redactarea actelor necesare pentru înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor
-redactarea actelor necesare pentru înfiinţarea PFA/Întreprindere individuală
– redactare contracte civile, comerciale şi darea de dată certă

4. Reprezentare juridică: reprezentarea cetăţenilor în faţa instanţelor de judecată, organe de urmărire penală, alte autorităţi sau instituţii ale statului, în următoarele domenii de drept:

– drept civil:acţiuni imobiliare, fond funciar,partaj,anulări/rezilieri contracte
– drept comercial: recuperări creanţe, procedura insolvenţei, clauze abuzive
– dreptul familiei:divorţuri,stabilirea autorităţii părinteşti,pensii întreţinere
– drept contencios: plangeri contravenţionale, contestarea actelor administrative
– drept penal: asistarea în faza de urmărire penală,judecata în fond, căi de atac