Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Archive for martie, 2013

Recunoaşterea hotărârilor judecatoreşti pronunţate în străinătate

Divortul in accepţiunea Noului Cod Civil

Persoanele care doresc sa divorteze, conform Noului Cod Civil, au la dispozitie mai multe variante legislative:

Actiunile in pretentii privind recuperarea unei creante

Orice creditor care are o creanta neincasata, ajunsa la scadenta se poate indrepta împotriva debitorului cu o acţiune în pretenţii, întemeiată în drept pe prevederile Noului cod de procedură civilă.

Reprezentarea in faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Orice persoana care se considera victima a unei încălcări a drepturilor sau garanţiilor prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau în Protocoalele sale poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru constatarea încălcării şi repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin această încălcare.