Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Romania condamnata la CEDO pentru incalcarea dreptului la libera exprimare. Cazul Ciorhan vs Romania

La data de 03.12.2019 Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in Cauza cu numarul 49379/13 Ciorhan vs Romania formulata de subsemnata in reprezentarea dlui Ciorhan Stefan, constatandu-se incalcarea dreptului la libera exprimare prevazut de art.10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar in urma constatarii incalcarii acestui dreptul fundamental, a fost admisa cererea de satisfactie echitabila formulata de subsemnata, fiind obligat Statul Roman la achitarea despagubirilor materiale, morale si a tuturor cheltuielilor de procedura in suma de 6940 euro in favoarea domnului Ciorhan Stefan.

Aceasta Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului  poate constitui un precedent  in fata instantelor nationale si internationale, si este o garantie adusa respectarii dreptului la libera exprimare atat pe plan national, cat si pe plan international.

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 03.12.2019 pronuntata in Cauza Ciorhan vs Romania, este disponibila in limba engleza si poate fi studiata accesand urmatorul link:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198806

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.