Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Ultimele ştiri legislative

  • Noul Cod de procedura civila a intrat in vigoare in 15 februarie 2013!
  • OUG 9/2013 (timbrul de mediu pentru autovehicule) abroga acte normative. Publicata in M. Of. 119/2013, OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule abroga LEGEA Nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si HOTĂRAREA Nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
  • Legea 72/2013 măsurile pentru combaterea întârzâierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Printre cele mai importante sunt: stabilirea unui termen de plată a facturilor care în cazul profesioniştilor nu poate fi mai mare de 60 de zile iar în cazul autorităţilor contractante nu poate fi mai mare de 30 de zile. Totuşi  părţile pot stipula în contract un termen de plată mai mare sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă.
    Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32715/Legea-nr-72-2013-masurile-pentru-combaterea-intarzierii-in-executarea-obligatiilor-de-plata-a-unor-sume-de-bani-rezultand-din-contracte-incheiate-intre-profesionisti-si-intre-acestia-si-autoritati-contractante.html#ixzz2PNDSVRso

  • Şi timbrul de mediu poate fi contestat în instanţă. Ce paşi trebuie să urmezi?
    OUG 9/2013 care introduce timbrul de mediu, nu rezolva problema legalitatii acestei taxe. Caracterul nelegal şi discriminatoriu al taxei persistă întrucât încalcă dreptul de proprietate garantat de Constitutie, principiul neretroactivităţii legii, şi încalcă de asemenea principiul liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul Uniunii Europene.
    Sunt persoane care au achitat timbrul de mediu şi care au promovat acţiuni în instanţă pentru recuperarea sumelor de bani plătite, şansele de câştig fiind foarte mari. Se preconizează că dosarele în instanţă cu acest obiect se vor înmulţi.