Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Posts Tagged ‘avocat recuperare creante’

CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA. DATORII CREDITE BANCARE, CESIUNI DE CREANTA

Actiunile in pretentii privind recuperarea unei creante

Orice creditor care are o creanta neincasata, ajunsa la scadenta se poate indrepta împotriva debitorului cu o acţiune în pretenţii, întemeiată în drept pe prevederile Noului cod de procedură civilă.