Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

CE DREPTURI AU PERSOANELE CARE SUNT VICTIME ALE ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE SAU SUFERA O PAGUBA?

CADRU LEGAL APLICABIL:

Legea care reglementeaza drepturile persoanelor care sunt victime ale unui accident de circulatie sau sufera o paguba in urma  unui accident rutier este Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie. Aceste dispozitii cu caracter special, se completeaza cu dispozitiile Codului Civil in materia raspunderii civile delictuale.

LIMITA DE DESPAGUBIRE:

Potrivit dispozitiilor art.11 din Legea 132/2017, asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.Despagubirea se acorda in limita raspunderii mentionata in polita de asigurare, minimul limtei de despagubire stabilita potrivit art.6 din Legea 132/2017  fiind: a. pentru prejudicii materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate limita de despagubire este de 1.220.000 euro echivalent in lei la cursul BNR de la data producerii accidentului, b. pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial, produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire este de 6.070.000 euro echivalent in lei la cursul BNR de la data producerii accidentului.

CINE E OBLIGAT LA DESPAGUBIRE, SI CINE STABILESTE DESPAGUBIREA:

Obligatia de despagubire a persoanelor prejudiciate in urma unui accident rutier, revine potrivit art.10 si 11 din Legea 132/2017, asiguratorului RCA, care are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, cu conditia ca, evenimentul asigurat sa se fi produs in perioada de valabilitate a contractului RCA.

Asiguratorii RCA au obligatia potrivit art.24 din Legea 132/2017, sa desemneze in fiecare stat membru apartinand UE sau parte la Acordul SEE un reprezentant de despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor provocate de vehicule supuse obligatiei de asigurare in Romania rezidentilor acestor state, cu conditia ca accidentul sa se produca pe teritoriul altui stat decat statul de resedinta al persoanei prejudiciate. Asiguratorul este obligat sa informeze BAAR cu privire la reprezentantul de despagubiri.

In situatia in care accidentul rutier a fost produs de un tramvai sau vehicul care nu era asigurat la data producerii evenimentului rutier, dar care avea obligatia de a detine asigurare de raspundere civila obligatorie RCA, si care a fost identificat, despagubirile pentru daune materiale, cat si pentru vatamarea integritatii corporale sau deces se acorda de BAAR – Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania.

In cazul producerii unui accident de circulatie, in care o persoana a suferit un prejudiciu material sau a devenit victima accidentului prin atingerea adusa vatamarii corporale sau deces, asiguratul are obligatia potrivit art.15 din Legea 132/2017 ca, in termen de 5 zile lucratoare de la producerea accidentului sa notifice asiguratorul RCA. Neindeplinirea acestei obligatii de catre asigurat, nu limiteaza dreptul persoanei prejudiciate de a fi despagubita.

In cazul in care in evenimentul rutier au fost implicate vehicule din care rezulta numai prejudicii materiale, asiguratii pot informa societatile de asigurare pe baza formularului de constatare amiabila a accidentului, potrivit art.17 din Legea 132/2017.

Persoana prejudiciata are dreptul la randul sau, sa inainteze cererea de despagubire in mod direct catre asiguratorul RCA sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, potrivit art.20 din Legea 132/2017.

Cererea de despagubire se solutioneaza:

a. pe cale amiabila – asiguratorul RCA are obligatia in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de despagubire sa raspunda in scris partii prejudiciate formuland o oferta de despagubire(art.21 alin.1 din Legea 132/2017) .Daca in termen de 30 de zile asiguratorul nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii (art.21 alin.2 din Legea 132/2017). In cazul in care partea prejudiciata accepta oferta de despagubire, asiguratorul va plati despagubirea in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire;

b.pe cale judecatoreasca – in cazul in care partea prejudiciata este nemultumita si nu accepta oferta de despagubire facuta de asiguratorul RCA, aceasta are dreptul de a se adresa instantei de judecata competenta de la locul producerii accidentului, care prin hotararea pe care o va pronunta va stabili despagubirea si va obliga asiguratorul RCA la plata despabubirilor, precum si a tuturor cheltuielilor de judecata ocazionate in cursul procesului de partea prejudiciata. Partea prejudiciata se poate adresa:

1. instantei civile cu o actiune in pretentii, in cazul in care in urma accidentului a suferit doar daune materiale sau vatamari corporale care necesita pentru vindecare sub 100 de zile de ingrijiri medicale stabilite pe baza unui certificat medico-legal,

2. organului de urmarire penala prin formularea unei plangeri penale prealabile, si ulterior trimiterii in judecata instantei penale, in cazul in care:

–  vatamarile corporale suferite in urma accidentului rutier necesita pentru vindecare peste 100 zile de ingrijiri medicale stabilite pe baza unui certificat medico-legal, devenind astfel victima infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta de art.196 Cod penal, partea prejudiciata se poate constitui parte civila in procesul penal,

– in cazul decesului unei persoane in urma accidentului rutier, existand infractiunea de ucidere din culpa prevazuta de art.192 Cod penal, familia persoanei decedate se poate constitui parte civila in procesul penal.

CE TIP DE DESPAGUBIRI ESTE INDREPTATITA PARTEA PREJUDICIATA SA PRIMEASCA:

Potrivit art.11 alin.2 din Legea 132/2017, asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru:

a.vatamari corporale sau deces,  pentru prejudiciul patrimonial reprezentand costurile cu ingrijirea medicale, cu inmormantarea , cu parastasele  dar si pentru prejudiciul nepatrimonial, respectiv daunele morale pentru suferinta traita in urma accidentului rutier

b. prejudicii materiale – costuri cu reparatia vehiculului, pentru lipsa de folosinta a vehiculului, pentru aducerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat

c.cheltuieli de judecata

d. cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat.

In situatia in care ati fost victima unui accident rutier, sau ati suferit o paguba materiala in urma implicarii intr-un accident rutier, va stam la dispozitie pentru a va oferit asistenta si reprezentare atat in fata asiguratorului RCA cat si in fata instantelor de judecata competente, pentru repararea prejudiciului material si moral pe care l-ati suferit.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.