Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Serviciile noastre

Cabinetul nostru va sta la dispozitie cu urmatoarele servicii juridice:

1. Reprezentare juridică: reprezentarea cetăţenilor în faţa instanţelor de judecată in toate etapele – prima instanta, cai de atac (apel/recurs) si cai extraordinare de atac(contestatie in anulare/revizuire), precum si in fata organelor de urmărire penală.

Cabinetul de avocat asigura reprezentarea juridica in urmatoarele categorii de actiuni:

 •  divort, divort cu element de extraneitate (domiciliul/resedinta partilor in strainatate)
 •  situatiile juridice ale minorilor: stabilirea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei copiilor minori, schimbarea domiciliului copilului, pensia de intretinere cuvenita minorilor, programul de vizita, intocmirea pasaportului minorilor si suplinirea consimtamantului pentru parasirea tarii
 • procedura de ordonanta presedintiala: pentru solutionarea rapida a unor situatii de urgenta si de nevoie in care se gaseste o persoana
 •  repararea prejudiciului material si moral prin formularea actiunilor in pretentii si obtinerea despagubirilor aferente
 •  recuperarea creantelor/contestarea creantelor
 •  actiuni de partaj atat in privinta bunurilor comune ale sotilor, cat si in privinta bunurilor comune detinute de alte categorii de coproprietari
 • procedura de executare silita: formularea cererii de executare silita, pastrarea legaturii cu executorul judecatoresc in tot cursul executarii silite,  in cazul creditorului sau contestarea executarii silite si suspendarea executarii silite in cazul debitorului
 •  contestarea proceselor-verbale de contraventie, si a actelor administrative nelegale intocmite de institutiile publice
 •  redactarea cererii si reprezentarea in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului in cazul producerii unei incalcari a drepturilor fundamentale reglementate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Protocoalele sale

2. Consultanţă juridică programata la sediul cabinetului/ online 

3. Consultanta juridica permanenta – specifica societatilor comerciale, sub forma contractului tip abonament lunar

4. Asistenţă juridică:

 • asistarea persoanelor cu ocazia negocierilor/încheierilor de contracte civile, comerciale
 •  asistarea cu ocazia discuţiilor  în faza precontractuală
 •  asistarea în cursul procesului penal

5. Redactarea de documente :

 • redactare contracte civile, comerciale şi darea de dată certă
 • redactare actelor necesare pentru înfiinţarea/modificarea societăţilor comerciale
 •  redactarea actelor necesare pentru înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor