Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Reprezentarea in faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Orice persoana care se considera victima a unei încălcări a drepturilor sau garanţiilor prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau în Protocoalele sale poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru constatarea încălcării şi repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin această încălcare.
Condiţiile de admisibilitate a unei cereri adresate CEDO sunt:
1. persoana fizică sau juridică să fie victima unei încălcări a drepturilor prevăzute în Convenţie şi/sau Protocoalele sale
2. încălcarea să fie comisă de unul Statul unde domiciliază sau are sediul reclamantul şi care se află sub jurisdicţia Convenţiei
3. să se fi epuizat toate căile de atac interne
4. să nu fi trecut 6 luni de la data deciziei definitive
5. să se fi invocat în faţa instanţelor naţionale violarea unor drepturi şi libertăţi prevăzute în Convenţie.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca urmare a declarării admisibile a cererii poate constata încălcarea drepturilor sau garanţiilor prevăzute în Convenţie, şi poate acorda reclamantului ,,satisfacţia echitabilă ” pentru prejudiciul suferit ca urmare a încălcării Convenţiei. Reparaţia poate consta în acordarea de despăgubiri materiale, cât şi morale.
Pentru o buna redactare a cererii adresată CEDO este necesară o expunere cronologica a faptelor, precum şi o buna argumentare a încălcării Convenţiei, inclusiv raportarea la jurisprudenţa CEDO în cazuri similare.
Asistenta şi reprezentarea de către un avocat este esenţială, fiind cheia către succesul câştigării unei asemenea demers.
Contactaţi-ne şi vă vom acorda sprijinul necesar în redactarea şi reprezentarea dvs în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Avocat Alina Borza, Telefon: 0741.01.20.50, Birou: Oradea, str.George Enescu, nr.3, ap.2.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply