Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Avocat Borza Simona AlinaTelefon: 0741.01.20.50
Email: alina_rat@yahoo.com

Birou:
str. General Magheru, nr.20 ap. 12
410057Oradea, Bihor

Program:
Luni-Vineri
08:00-16:00

 

 

 

 

Avocat Alina Borza - avocat definitiv, membru al Baroului Bihor.

Serviciile juridice de noi oferite au la baza principiul apararii eficiente a
intereselor cetatenilor, implicarea prompta si cu profesionalism in actul de justitie
si asigurarea sprijinului necesar persoanelor care se confrunta cu probleme
juridice, prin asistarea si reprezentarea lor in fata instantelor de judecata sau
altor instituţii şi autorităţi ale statului.

Asigurăm asistare şi reprezentarea juridică în:

1.acţiuni  de divorţ, inclusiv divorturi in care domiciliul/resedinta este in strainatate

2.actiuni privind stabilirea situatiilor juridice ale minorilor: 

stabilirea/modificarea autoritatii parintesti, domiciliul copiilor minori,

 pensia de intretinere, programul de vizita

3.actiuni de partaj privind bunurilor comune ale sotilor

 sau partaj succesoral sau partajul bunurilor comune detinute de orice coproprietar

4. actiuni in revendicari imobiliare si actiuni in granituiri

5.actiuni pentru rezilierea/anularea/constatarea nulitatii absolute a contractelor

6.actiuni pentru reparea prejudiciului material si moral si obtinerea despăgubirilor aferente

7.contestarea proceselor-verbale de contraventie si a actelor administrative 

intocmite nelegal de autoritatile publice

8.procedura insolvenţei

9.executarea silita: formularea cererii de executare silita/

contestatia la executare/suspendarea executarii

10.asistare in procese penale in faza de urmărire penală şi judecată

Contactează-ne cu incredere: 0741012050/alina_rat@yahoo.com

Si noi vom găsi o soluţie rapidă la problema ta juridică!

 		
	

CE DREPTURI AU PERSOANELE CARE SUNT VICTIME ALE ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE SAU SUFERA O PAGUBA?

Read more »

Romania condamnata la CEDO pentru incalcarea dreptului la libera exprimare. Cazul Ciorhan vs Romania

La data de 03.12.2019 Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in Cauza cu numarul 49379/13 Ciorhan vs Romania formulata de subsemnata in reprezentarea dlui Ciorhan Stefan, constatandu-se incalcarea dreptului la libera exprimare prevazut de art.10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar in urma constatarii incalcarii acestui dreptul fundamental, a fost admisa cererea de satisfactie echitabila formulata de subsemnata, fiind obligat Statul Roman la achitarea despagubirilor materiale, morale si a tuturor cheltuielilor de procedura in suma de 6940 euro in favoarea domnului Ciorhan Stefan.

Aceasta Hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului  poate constitui un precedent  in fata instantelor nationale si internationale, si este o garantie adusa respectarii dreptului la libera exprimare atat pe plan national, cat si pe plan international.

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 03.12.2019 pronuntata in Cauza Ciorhan vs Romania, este disponibila in limba engleza si poate fi studiata accesand urmatorul link:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198806

 

DIVORTUL IN CAZUL CETATENILOR ROMANI CU LOCUINTA IN STRAINATATE

https://avocatalinaborza.ro Read more »

CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA. DATORII CREDITE BANCARE, CESIUNI DE CREANTA

Read more »

Ce acte sunt necesare pentru divort?

Read more »

Recunoaşterea hotărârilor judecatoreşti pronunţate în străinătate

Read more »

Divortul in accepţiunea Noului Cod Civil

Persoanele care doresc sa divorteze, conform Noului Cod Civil, au la dispozitie mai multe variante legislative:
Read more »

Actiunile in pretentii privind recuperarea unei creante

Orice creditor care are o creanta neincasata, ajunsa la scadenta se poate indrepta împotriva debitorului cu o acţiune în pretenţii, întemeiată în drept pe prevederile Noului cod de procedură civilă.
Read more »

Reprezentarea in faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Orice persoana care se considera victima a unei încălcări a drepturilor sau garanţiilor prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau în Protocoalele sale poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru constatarea încălcării şi repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin această încălcare.
Read more »