Avocat Alina Borza

Cabinet de avocat Alina Borza

Author Archive

CE DREPTURI AU PERSOANELE CARE SUNT VICTIME ALE ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE SAU SUFERA O PAGUBA?

Romania condamnata la CEDO pentru incalcarea dreptului la libera exprimare. Cazul Ciorhan vs Romania

La data de 03.12.2019 Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in Cauza cu numarul 49379/13 Ciorhan vs Romania formulata de subsemnata in reprezentarea dlui Ciorhan Stefan, constatandu-se incalcarea dreptului la libera exprimare prevazut de art.10 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar in urma constatarii incalcarii acestui dreptul fundamental, a fost admisa cererea de […]

DIVORTUL IN CAZUL CETATENILOR ROMANI CU LOCUINTA IN STRAINATATE

https://avocatalinaborza.ro

CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA. DATORII CREDITE BANCARE, CESIUNI DE CREANTA

Ce acte sunt necesare pentru divort?

Recunoaşterea hotărârilor judecatoreşti pronunţate în străinătate

Divortul in accepţiunea Noului Cod Civil

Persoanele care doresc sa divorteze, conform Noului Cod Civil, au la dispozitie mai multe variante legislative:

Actiunile in pretentii privind recuperarea unei creante

Orice creditor care are o creanta neincasata, ajunsa la scadenta se poate indrepta împotriva debitorului cu o acţiune în pretenţii, întemeiată în drept pe prevederile Noului cod de procedură civilă.

Reprezentarea in faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Orice persoana care se considera victima a unei încălcări a drepturilor sau garanţiilor prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau în Protocoalele sale poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru constatarea încălcării şi repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin această încălcare.